E D U L O G

Bu modul 3 bo’limdan iborat —

  • Chiqimni qo’shish
  • Chiqimlarni izlash
  • Chiqim kategoriyasi

Dastlab Chiqim kategoriyasi yaratamiz, song kunlik / oylik chiqimlarni qoshamiz, keyin chiqimlarni muayyan davr uchun korishimiz mumkin.

Chiqim kategoriyasi — Chiqimlar > Chiqim kategoriyasi ni oching. Chiqim kategoriyasi nomini, tavsifini kiriting va “Saqlash” tugmachasini bosing. Sahifa o’ng tomonida chiqim kategoriyalari joylashgan.

Chiqimni qo’shish Chiqimlar Chiqimni qo’shish ni bosing.

Chiqim kategoriyasini tanlang, keyin Nom, Shartnoma raqami, Chiqim sanasi, Narxi, To’lov shakli, Tavsifini kiriting va “Saqlash” tugmachasini bosing. Sahifa o’ng tomonida chiqimlar ro’yhati ko’rsatilgan.

Chiqimlarni izlash —  Chiqimlar > Chiqimlarni izlash ni bosing. 

Muayyan davrni tanlang va “Izlash” tugmachasini bosing.

O'xshash maqolalar