E D U L O G
O’quv markazlari uchun Edulog CRM ning yangi 2.0 versiyasi

Marketing Moduli - O'quv markazlari uchun CRM BIz yangi Marketing modulini yaratding va qo'shdik.  Endi siz reklama uchun sarflagan sarf - harajatlar samaradorligini bilishingiz mumkin. Aytaylik banner uchun oyiga 900 000  so'm sarfladingiz, uning yordamida 20 ta mijoz keldi. Flayer uchun 200 000 so'm sarfladingiz, uning yordamida 50 ta mijoz keldi. Marketing moduli har bir