E D U L O G
  1. O’quvchilar bo’limida faqat guruhga biriktirilgan o’quvchilar chiqadi:
  2. Guruhsiz o’quvchilarni yo’nalishi bo’yicha filter qilish mumkin. Guruhli o’quvchilarni yo’nalish bo’yicha filter qilish uchun jadvalda sortirovka mavjud. Guruhsizlar bo’limida yo’nalishlar bo’yicha filter qilinganda faqat guruhsizlar chiqadi.
  1. Chiqimlarni izlash bo’limida kategoriya ham qo’shildi. Endi kategoriya bo’yicha qancha chiqim qilinganini bilish mumkin.
  2. O’quvchilar davomatida nosozliklar tuzatildi.
  3. Xodim logotipidagi nosozlik tuzatildi.
  4. Ota-ona kabineti sozlandi.

O'xshash maqolalar