E D U L O G
Edulog: davomatda to’lov haqida ma’lumot, ish haqi chiqarishda o’quvchi davomati, online dars uchun to’lov …

Edulogdan bahorgi ilk yangilanish: 1. Davomatda o'quvchi to'lovlari haqida ma'lumotni ko'rish mumkin. Har oy administrator o'quvchilar uchun to'lovni belgilab borishlari kerak. Lekin administrator ba'zi o'quvchilarga to'lovni belgilashni unutib qo'yishi mumkin. Buning oldini olish maqsadida davomat sahifasida to'lov haqidagi ma'lumotlarni ham chiqardik. 2. O'qituvchilarga oylik hisoblashda o'quvchilar davomati. Ko'pchilik o'quv markazlar o'qituvchilarga oylik hisoblashda o'quvchilar kelgan,