E D U L O G
Edulog CRM uchun mualliflik huquqini beruvchi guvohnoma olindi.

02.03.2021 yilda Intellektual Mulk Agentligi tomonidan "Netson" korxonasiga  Edulog CRM dasturi uchun mualliflik huquqini beruvchi guvohnoma topshirildi.