E D U L O G
Edulog 7.3. Tizimlashgan abonement. O’zgargan qarzdorlar, to’lov. Xodim va o’quvchi validatsiyasi

Edulogning mazkur versiyasida bir qancha o'zgarishlar va tuzatishlar qilindi. Asosiy qilinga ishlar administotorlar oldin qo'lda bajarishi kerak bo'lgan ishlar avtomatik ravishda bajariladigan bo'ldi. Xodim loginini tekshirish .  Har bir xodim uchun login betakror bo'lishi lozim. Lekin administratorlar tomonidan hamma xodimlar uchun bir xil login kiritish kuzatildi. Endi xodim logini kiritilganda avtomatik ravishda uning betakrorligi tekshiriladi.